Det finns begränsningar i hemförsäkringen för hur stort belopp som du kan få i ersättning när det gäller stöldbegärlig egendom och det kan finnas begränsningar för ersättning beroende på hur stölden gick till. Oftast kan du utöka hemförsäkringen med ett extra skydd som är mer omfattande och kan ge ersättning för fler skadehändelser. Kontrollera villkoren i reseförsäkringen innan du reser eftersom beloppsgränser kan se olika ut beroende på i vilket försäkringsbolag du har din försäkring. Tänk även på att den vanligast gäller under de första 45 dagarna du är på resa, är du borta längre behöver du förlänga reseskyddet.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar