Är det bara du som står på lånet? I så fall är det du som får ränteavdraget som är på 30 % av räntekostnaden. Det innebär att du ska ersätta din son med 5 400 kr per år 0,3*(1500*12) =5 400 kr.
Står ni gemensamt på lånet kan ni be banken rapportera till skatteverket att det är din son som betalar räntan. I så fall får han hela avdraget direkt och du behöver inte kompensera honom.