På Riksgäldens hemsida står det såhär: ”Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige kan du få ersättning från den svenska insättningsgarantin, förutsatt att institutet har beviljats komplettering till hemlandets garanti. Den svenska staten svarar då för mellanskillnaden mellan ersättningsnivån enligt hemlandets garanti och den svenska nivån.”

På hemsidan finns också en sökfunktion där du kan söka på ett institut och kontrollera om det omfattas av insättningsgarantin.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar