Banken tar hänsyn till flera faktorer när de beslutar om lån. Framför allt inkomsten och belåningsgraden. Är belåningsgraden låg, d.v.s. bostadens värde betydligt högre än lånets storlek, är det i regel lättare att få lån eftersom det finns stor säkerhet kvar i bostaden. Inkomsten påverkar också och här kan det ibland bli lite knivigt för äldre personer med låga pensioner. Inkomsten måste ju vara så pass stor att hen klarar av räntekostnaden plus eventuell amortering varje månad. Nu skriver du att din mor inte har några krediter sedan tidigare då är det troligtvis hennes månadsinkomst som fäller avgörandet.
/Johanna Kull