Hej, Villkoren kan se olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du har och jag kan därför inte svara tvärsäkert. Men de flesta bolag ersätter sannolikt skada vid blixtnedslag.

Förutom självrisken beror även ersättningen på hur avskrivningsreglerna ser ut för TV:n som blir skadad. Om exempelvis din TV är 5 år gammal får du ett lägre belopp än om den skulle vara ny. Är din TV riktigt gammal kanske ersättningen blir mycket låg eller att det inte utbetalas någon ersättning alls efter att självrisken är dragen. För att du ska få korrekt svar om vad som gäller för dig behöver du kontakta ditt försäkringsbolag.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar