Nej du betalar ingen direkt avgift om du väljer ett konto med insättningsgaranti. Du kan istället se det som att om det inte vore för den lilla avgiften till Riksgälden skulle banken kunna erbjuda dig en marginellt högre ränta.

Det finns inlåningsföretag som erbjuder konton utan insättningsgaranti. Dessa konton har som regel högre ränta, men här är också risken betydligt högre. Bolagen bakom måste ofta ta stora risker i sin verksamhet för att kunna erbjuda kunderna de högre räntorna och här har du alltså inget skydd ifall bolaget går i konkurs.

//Johanna