Samtliga elnätsbolag i Sverige har ett samarbete med ett elhandelsbolag där du automatiskt blir tilldelat ett så kallat anvisningsavtal om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag. Anvisningsavtalen är i regel ett vanligt rörligt avtal, men med ett betydligt högre påslag (utifrån spotpriset) jämfört med om du binder på ett rörligt avtal. Elhandelsbolagen motiverar det högre priset med en högre risk, eftersom avtalet löper tillsvidare och utan vare sig bindningstid eller uppsägningstid.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB