Vad som är ”mycket” är såklart en definitionsfråga. Elnätsbolaget ansvarar för elnätet i din region och för att du skall kunna få tillgång till precis så mycket el som du behöver vid varje tillfälle. Förr i tiden hade man exempelvis stora problem med elavbrott och instabila elnät, något som inte inträffar särskilt ofta nu för tiden. Elnätsbolagen har rätt att ta ut avgifter som täcker deras kostnader för att driva ett långsiktigt säkert nät. De senaste åren har de gjort stora investeringar i de fjärravlästa elmätarna och framåt kommer det krävas investeringar för att klara större belastningar i de lokala elnäten som följd av införandet av mer småskalig elproduktion och elbilsladdning. Detta indikerar att vi tyvärr får räkna med ännu högre elnätspriser i framtiden. Jag hoppas dock att framtidens elnätsreglering kommer premiera en smartare och mer hållbar elanvändning för att möjliggöra lägre kostnader för den som investerar i miljövänlig teknik.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB