Om du vill teckna dig för ett nytt elavtal innan ditt gamla avtal löpt ut kan du göra det men ditt nya avtal (och priser) börjar inte gälla förrän det gamla löpt ut. Normalt kan du aldrig bryta ett bundet avtal i förväg såvida du inte flyttar från adressen/hushållet. Om du skulle vilja byta till en annan avtalsform inom samma bolag är det en del bolag som tillåter det och som alltid är det mesta öppet för förhandling om du pratar direkt med din befintliga leverantör.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB