Hej, det låter härligt att ni har möjlighet att vistas i Spanien några månader om året och upp till 45 dagars försäkringsskydd ingår normalt i hemförsäkringen. När man vistas utomlands längre tid än så behöver försäkringsskyddet förlängas så som ni har gjort. Det man då betalar för är bland annat om man skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall som kräver sjukvård på plats eller blir så allvarlig att det krävs ett ambulansflyg för transport hem till Sverige, vilket är mycket dyrt. Det stämmer att åldern har betydelse för hur mycket försäkringen kostar, vilket bland annat baseras på att risken för att bli sjuk ökar med åldern. Förhoppningsvis slipper ni använda försäkringen men det är en trygghet att veta att den finns om olyckan är framme.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar