Rörlig ränta är alltid att föredra. Bundna lån brukar vara en dyr och dålig försäkring. Bättre att ha marginal när man köper sitt boende och använda överskottet.

Henrik Senestad
Sparanalytiker Avanza