Idag får du dra av 30 procent av räntekostnader upp till 100 000 kr och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kr. Det innebär att har du en räntekostnad på 50 000 kr under ett år, får du tillbaka 15 000 vid deklarationen. Om du inte begärt jämkning, då betalar du en lägre räntekostnad redan från början. Skulle detta avdrag trappas ned eller tas bort helt, (obs inget sådant beslut är taget även om det pratas om det) skulle det påverka din totala räntekostnad. Jag vet inte hur stort lån ni har och kan inte säga exakt hur mycket ni skulle påverkas, men du kan tänka så här: Er räntekostnad idag motsvarar: Lånebelopp*räntesats*0,7=räntekostnad. Skulle ränteavdraget tas bort skulle er räntekostnad istället bli: Lånebelopp*räntesats=Räntekostnad vilket alltså är högre.

Hoppas detta hjälpte!

//Johanna Kull