Det är nog en fråga som du bör ställa till Enkla själva.