Hej! Om du inte är nöjd med bankens svar ska du i första hand vända dig till kundombudsmannen eller klagomålsansvarige på banken. Om denne inte ändrar det ursprungliga beslutet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det bör ske inom två månader från det att du får besked från klagomålsansvarig på banken. Lycka till!