Amortering är det belopp du betalar av på ditt bolån varje månad. Att amortera innebär att du över tid minskar din skuld och därmed räntekostnaderna, vilket är bra ur ett trygghetsperspektiv t ex om din inkomst skulle minska eller om bostadspriserna skulle falla. Idag finns det amorteringsregler som gör att du på nya eller utökade bolån måste amortera om bolånets storlek överstiger en viss nivå av fastighetens värde.