Om du varit var obegränsat skattepliktig i Sverige under inkomståret 2019 kan du begära avdrag för ränteutgifter för ditt lån. Om du begär avdrag för ränta som du inte har fått kontrolluppgift på, ska du lämna uppgift om långivarens namn i inkomstdeklarationen (till exempel under Övriga upplysningar).