Ersättningsbeloppet är 950 000 svenska kronor per person och institut. Om du har konto i en filial som har säte i ett annat EU-land så gäller det landets nivå på insättningsgaranti, t ex 100 000 euro i Finland. Det går att hitta alla institut med insättningsgaranti på Riksgäldens hemsida.