Det finns inga säkra ställen att lägga sparpengarna på om du ska just välja bort sparkonton med statlig insättningsgaranti. Ett alternativ som är mindre riskfyllt än börsen skulle kunna vara korta räntefonder men här gäller det att veta vad man köper. Vad fonden är exponerad mot och vad har den lånat ut till? Korta räntefonder som bara lånar ut till stater som Tyskland eller Norge är mycket mer säker än en lång räntefond som lånar ut till privata företag. Oftast kan man se en mix av både stats- och företagsobligationer.

En annan aspekt att tänka på är om pengarna placerade i en annan valuta. Då kan din avkastning påverkas av växelkursen mot SEK. Är du intresserad av räntefonder är det viktigt att du undersöker den specifika fonden du är intresserad av och ser över avgifter och fördelningen mellan långa och korta räntor i fondens portfölj. Titta vilka 10 största innehaven som fonden består av för att se vilka företag eller stater som fonden har lånat ut till.