Hej!

Just nu är energipriserna låga men så har det inte alltid varit och priserna kan ändras snabbt. Energimarknaden styrs av utbud och efterfrågan, stryps utbudet så skjuter priserna i höjden. Fortsätter det se ut som det gör idag så tycker jag din strategi ser bra ut. Det som kan vara värt att notera är att även rörliga priser kan vara bundna på exempelvis ett år. Du har dessutom ofta en uppsägningstid att ta hänsyn till, så det kan kommer styra dina val en aning.