Hej! Det långivarna har att ta hänsyn till är din återbetalningsförmåga. I den bedömningen brukar man prata om att man ska ha en ”stadigvarande inkomst” som kan täcka räntor och eventuella amorteringar. Därför brukar i normalfallet inte andra tillgångar räknas in. Men kontakta gärna en bank för att förklara din situation och diskutera eventuella andra möjliga lösningar. Lycka till! /Emma