Du kan absolut skriva en framtidsfullmakt med din son som fullmaktshavare. Det är precis så en framtidsfullmakt är tänkt att fungera. Vare sig att du är gift eller att du och din man har äktenskapsförord är ett hinder.

Varför skaffa framtidsfullmakt?

År 2017 fick vi en lag om framtidsfullmakter som gör det möjligt för dig att på förhand själv välja vem som tar hand om angelägenheterna om du blir fysiskt eller psykiskt sjuk. Utan en fullmakt utses istället en god man eller förvaltare av någon samhällsfunktion och inte av dig själv. Att det blir enklare och smidigare att sköta ekonomin inom familjen istället för att en annan part skall blandas in är oftast poängen med framtidsfullmakten.

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Det som händer efter att du tagit fram och undertecknat framtidsfullmakten med två vittnen är att din son (i det här fallet) får bedöma om/när du blir så allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk att du inte längre kan ta hand om din egen ekonomi. När han anser det ska han meddela dig, din man och sina syskon att fullmakten har trätt i kraft.

Det du ska tänka på är att ni skriver under och bevittnar fullmakten på rätt sätt och att du funderar igenom vad den ska innehålla.

Det kan också vara bra att förankra fullmaktens innehåll med din man och dina övriga barn. Din son får visserligen inte företräda dig i ärenden där han är part i målet så han ska inte kunna gynna sig själv ekonomiskt, men det är förstås svårt för resten av familjen att kontrollera det och pengar kan ibland bli en känslig fråga i familjer.

Den oberoende konsumentupplysningstjänsten konsumenternas.se har gjort en bra sammanställning över hur en framtidsfullmakt fungerar och vad du ska tänka på. Läs där så kommer du långt.