Det stämmer.

Just nu är inflationen väldigt låg, likaså räntan på ens sparkonto. Dock är risken hög för att ett sparande på sparkonto kan bli en nollsummeaffär, när man tar hänsyn till inflationen. Den som vill spara på längre sikt bör överväga att spara på börsen istället. Pengar som sparas vilar medan pengar som investeras arbetar. Men för buffertsparande eller sparmål i relativ närtid, såsom en kontantinsats mår ändå bäst på ett sparkonto. Då behöver man ju inte vara orolig för att inflationen ska gröpa ur köpkraften över tid eftersom att pengarna snart ska användas.