De flesta banker tittar primärt på återbetalningsförmåga vilket kan göra det svårt att ansöka om bolån om pensionen inte räcker till. Seniorlån är dyra men kan vara ett alternativ som sista utväg om man vill bo kvar och samtidigt inte har några efterlevande som man vill ska ärva i framtiden. Mitt huvudråd är dock att besöka banken och fråga om de inte kan hjälpa till ändå. De kan göra en manuell kreditbedömning, även om det innebär ett visst merjobb. Kanske finns andra tillgångar som kan borga som säkerheter för deras bedömning?