Det finns nog en ”risk” för att banken drar öronen åt sig och kanske även försöker förstå om det är en god idé givet dina ekonomiska förutsättningar och erfarenhet av investeringar.

Strängt kalkylerat och nyttomaximerat kan det vara en intressant idé att använda sig av relativt billig finansiering via bostaden för att investera på börsen i exempelvis utdelningsaktier där direktavkastningen vida överstiger lånekostnaden. Det här är dock inget som passar vem som helst och det är viktigt att komma ihåg att banken ska ha igen sina pengar, oavsett hur din placering utvecklas. Verkligheten överensstämmer ju sällan med teorin så det är klokt att noga tänka igenom en sådan idé innan du gör slag i saken.