Hej! Åh, det är en mycket bra fråga och jag önskar jag kunde svara med säkerhet. Men det går tyvärr inte.

Korträntefonder (penningmarknadsfonder) investerar i räntebärande värdepapper som löper maximalt ett år och kan vara ett bra alternativ om du vill ta relativt lite risk eller vill spara på kort sikt, precis som jag antar att du vill göra här. Utmaningen just nu är att Riksbankens reporänta och lågränteläget har stor betydelse för en korträntefond. Risken är stor att fondavgiften äter upp en stor del av utvecklingen på fonden.

Så du behöver fundera över på vad du tror om ränteläget framöver, eftersom fonden avkastning beror på hur räntorna utvecklas på kort sikt. Det kan mycket väl vara så att det är bättre att leta efter ett sparkonto med åtminstone lite ränta eller en fastränteplacering om du vet när du behöver pengarna.