Hej! I princip är det långivaren som bestämmer vilken ränta som skall tas ut. Men sedan några år tillbaka finns det dock särskilda regler för så kallade högkostnadskrediter (lån med en effektiv ränta på över 30 procent). Konsumentkreditlagen anger där att räntan inte får överstiga 40 procent och att krediten inte får kosta mer än 100 procent av lånebeloppet.