Hej!

Läser man villkoren för inlåning hos Rocker framgår det att du tecknar avtal med Erik Penser Bank. Söker du på Riksgäldens hemsida får du också fram att Rocker Sparkonto ligger under Erik Penser Bank. Det är inte helt ovanligt att större institut kan agera i bakgrunden. Insättningsgarantin gäller per person och per institut, vilket gör att du i ditt exempel skulle få ersättning för 1 050 000 kr av dina två insatta miljoner. Det här är en av anledningarna till att det är viktigt att läsa villkoren noga så man förstår vad det är man tecknar upp sig för.