Det är lite oklart vad det är för lån, men generellt kan inte räntor höjas hur som helst. Rätten att ändra räntan ska stå i låneavtalet dessutom måste räntehöjningen bero antingen på ett kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för långivaren eller andra kostnadsökningar som långivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Du ska dessutom att fått besked om detta innan höjningen (gäller inte bolån).

Det är alltid fritt fram för dig att förhandla om din ränta och lösa din skuld i förtid utan kostnad om räntan inte är bunden. Du kan också jämföra olika banker mot varandra och se om någon annan bank kan erbjuda dig bättre villkor och ränta och på så sätt flytta ditt lån genom att det nya lånet löser det gamla.