Hej! Så bra att du funderar på en framtidsfullmakt, det finns många fördelar med att upprätta en sådan. Huvudregeln är att framtidsfullmakten fortsätter att gälla även efter fullmaktsgivarens död om inget annat angetts i den. Idéen är att fullmaktshavaren ska kunna fullfölja eventuella åtaganden, men i huvudsak bör inriktningen på åtgärderna vara att överlämna ansvaret till dödsboet.