Hej, det är bra att du säger ifrån om du upplever att råden inte fungerar för dig.

Fördelen med lån och livförsäkringar är att de är väldigt standardiserade produkter. Vad man får betala i ränta och vilken premie man har för sin livförsäkring brukar vara tydligt och begripligt.

Med låneskydd införs dock en nivå av krångel eftersom de två olika tjänsterna knyts ihop. Det som kan se förmånligt ut nu kan bli dåligt i framtiden om du eller din fru drabbas av någon sjukdom. Det stämmer säkert att du har hittat den bästa kombinationen av lån och livförsäkring som finns just nu men i framtiden kan det se annorlunda ut och då kan det vara för sent att byta bolag eftersom andra bolag kan neka försäkring eller ge undantag i försäkringen om hälsodeklarationen visar på sjukdom. Genom att välja separata bolag för lån och försäkring är det lättare att byta bank för bolånet om förhandlingen inte går bra och behålla livförsäkringen hos försäkringsbolaget.

Jag säger inte att du gör fel när du har fått en prisvärd kombo, men du bör åtminstone vara medveten om att du tar en risk i och med att du är i händerna på Handelsbanken och jag står fast vid att mitt grundråd är att separera försäkring och bolån.