Hej!

För att avgöra vilken typ av skydd just du ska ha behöver man se över hela din/din familjs ekonomiska situation. Har man exempelvis höga bolån kan det finnas fördelar att ha både låneskydd och livförsäkring. Har man mindre i lån kanske det räcker med den ena.

Fördelen med låneskydd är att den, förutom dödsfall, också kan skydda dig om du råkar ut för arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom. Hos flera aktörer som erbjuder låneskydd kan man välja vilka delar försäkringen ska omfatta.

Se över er situation och räkna på vad som skulle hända med ekonomin om en av er skulle avlida. Hur mycket ersättning skulle ni få? Skulle det räcka för att lösa boendesituationen?