Hej!

Om du flyttar erbjuder de flesta elhandelsföretag möjligheten att flytta med ditt befintliga elavtal. Om du vill bryta ett befintligt bundet avtal riskerar du att få betala en så kallad ”brytavgift”. Många gånger kostar det mer än det smakar.

Kom ihåg att kontakta din elnätsleverantör innan du flyttar för att se om de leverera el till din nya bostad. Om du behöver byta elnätsleverantör har du normalt en uppsägningstid på en månad, om inte annat avtalats.