SVAR: Förslag och stöd från tunga instanser finns för att sänka ränteavdraget finns sedan många år, men politiskt har det inte hänt något nämnvärt i frågan.

Så funkar ränteavdraget
Principen är att av samma anledning som man får betala 30% skatt på kapitalvinster (som till exempel ränta på ett sparkonto) så ska man också få skatteavdrag på 30% av sina kapitalförluster (som till exempel ränta på sitt bolån). Det låter också symmetriskt och logiskt. Logiken haltar lite då avdraget inte bara kan göras mot eventuella kapitalvinster utan också mot skatt på inkomst av tjänst. För personer som arbetar kan man alltså se ränteavdraget som en skattesubvention av lån. Dessutom är inte skatten helt platt utan ger 30% upp till 100 000 kronor per år medan räntekostnader över det skall medge avdrag på 21%. Avdraget sköts automatiskt på din deklaration.

Kritikerna är många

Ränteavdraget nyttjas flitigt av svenska befolkningen eftersom många hushåll har bolån och därmed drar nytta av det. Politiskt kan det därför vara impopulärt att driva en fråga som slår mot privatekonomin för en stor väljargrupp. Frågar man experter och myndigheter är det dock få som ger sitt stöd. Bland kritikerna hittar vi IMF (internationella valutafonden), OECD, Riksbanken, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet.

Argument emot helt slopade ränteavdrag finns också

I tidningen Nationalekonomen skrev Helena Svaleryd i sin ledartext:
För en likvärdig behandling av personer som lånar kapital och de som har eget kapital till en investering är avdragsrätten för ränteutgifter en viktig del i skattesystemet. Ett lägre ränteavdrag skulle gynna de som har kapital vilken sannolikt leder till sämre resursallokering i ekonomin och fördelningseffekter som gynnar de som har mycket kapital. Något som inte kan betraktas som önskvärt.

Vad behöver du som småsparare göra?

Egentligen ingenting. Politiker och experter har sina argument. Om det sedan leder till något konkret får vi se. Huvudpoängen är att det inte bör påverka vilka val du gör i dagsläget. Om det i framtiden annonseras om att avdragen skall justeras så får du som bolåntagare ta en ny funderare på hur det skulle slå på din ekonomi och vidta lämpliga åtgärder. Det finns alltid goda skäl att ha marginaler när du köper bostad, men avtrappat ränteavdrag är i våra ögon en mindre risk än fallande bostadspriser och/eller högre räntor.

I skrivande stund pratas det om höjd inflation och höjda räntor. Kanske börjar fönstret för att göra något åt ränteavdragen stängas. För när räntorna redan är höga kommer ett avtrappat ränteavdrag svida ännu mer för låntagarna och därmed för de politiker som driver igenom det.