Det kan banken göra, men är inte skyldiga att göra. Det beror också på när den senaste värderingen av ditt hus gjordes och om du ska låna exakt samma summa (ren flytt av lånet) eller vi låna mer.

Så länge du inte lånar mer pengar än vad ditt lån är i dag, ses din flytt av bank inte som en nyutlåning. Då krävs inte en omvärdering. Vill du bara flytta befintligt lån kan du be din gamla bank om ett amorteringsunderlag. Det är ett dokument som innehåller de amorteringsvillkor du har på ditt bolån. Där står bland annat vilken värdering som ligger till grund för din amortering och när det amorteringsgrundande värdet (som gäller i fem år) fastställdes. Det står även hur mycket du amorterar i månaden och storleken på din amorteringsgrundande skuld.

Skulle du vilja låna mer pengar eller om det har gått mer än 5 år sedan du utförde en värdering av din bostad kan banken vilja göra en ny värdering och det kan även avgöra hur mycket du ska amortera eller om du ens kan få låna så mycket som du vill.