Det är möjligt att ta ut pension samtidigt som man fortsätter att arbeta och löneväxlar. Men pensionsutbetalningar är inte pensionsgrundande. Och i de flesta fall kan man endast löneväxla fram till den månad man fyller 65 år.

Arbetsgivaravgifterna sjunker betydligt från det år man fyller 66 år samtidigt som den särskilda skatten för pensionsinbetalningar är oförändrad. Fram till denna tidpunkt finns det alltså skattefördelar med pensionsinbetalningar istället för lön men sedan gäller alltså den motsatta ordningen. Arbetsgivarens pensionspolicy tillåter ofta inte löneväxling efter 65 år och även om man gör det kan det alltså vara en dålig affär (eftersom inbetalningen till pensionen sjunker och blir lägre än motsvarande löneutbetalning). Arbetsinkomster ger dessutom förstärkt jobbskatteavdrag från det år man fyller 66. Och med de skatteregler som gäller från 2023 får man förhöjt grundavdrag för både arbets- och pensionsinkomster det år man fyller 67 (tidigare 66).