Det är viktigt att vara införstådd med villkoren när man löneväxlar. Och det handlar inte bara om allmän pension och socialförsäkringsförmåner utan tjänstepension och försäkringar som man kan omfattas av enligt avtal. Arbetsgivaren kan kompensera för premiebortfallet genom att anmäla två löner, dels den högre lönen (före växlingen) och den lägre lönen (efter växlingen). I andra fall kan det handla om att arbetsgivaren får kompensera för den högre premie som försvinner vid löneväxlingen. Det finns tyvärr exempel där den anställde sänker lönen för att höja sin tjänstepension men som faktiskt sänker både lönen och pensionen. Min bild är att detta beror på okunskap. Kolla därför upp att inte tjänstepension eller avtalsförsäkringar påverkas negativt av löneväxlingen.