Det här är något vi kan komma att få se mer av framöver om man har en hög belåningsgrad och/eller högt lån i förhållande till inkomsten, dessvärre. Bidragande faktorer är flera. Sjunkande bostadspriser som gör att ens belåningsgrad stiger är en, inflationen som ökar på levnadskostnaderna i bankens kalkyler en annan och bankernas kalkylräntor för hur hög ränta man ska klara är en tredje.

Bankernas marginaler på bolån pressas just nu så det kan vara klokt att se sig om och konkurrensutsätta sin bank. Fråga i så fall den tilltänkta banken hur mycket du får låna. Att göra en extraamortering för att få ned belåningsgraden lite grann kan ju löna sig om det innebär att du kan flytta lånet och få en betydligt lägre ränta annorstädes. Givet att din ekonomi tillåter en extraamortering.