Hur kommer det sig att vissa företagsledare lyckas så bra i att få oss att tro på deras företag tex SBB? Och hur kommer det sig att så många lyssnar och sen tokinvesterar i dess aktie? Går det att förklara med övertro på experter, flockmentalitet, konfirmationbias och andra “börspsykologi” förklaringar?

Det är en bra fråga. Vi har sett det förut och kommer nog tyvärr se det igen i framtiden.

Precis som du själv nämner så har vi nog kollektivt en övertro på experter samtidigt som flockmentaliteten på börsen är mycket tydlig. De senaste åren har vi också sett mer av konfirmationsbias i takt med att diskussionerna blivit mer tillgängliga, tack vare sociala medier. Det i sin tur riskerar helt enkelt att leda till en osund godtrogenhet.

Sist men inte minst blir det problematiskt när en VD lovar mer än vad denne kan hålla. I SBB:s fall kan vi konstatera att det är den näst mest ägda aktien på plattformen. Men även om den är populär så har snittkunden över 20 innehav i portföljen. Det är fyra gånger mer än rikssnittet enligt Euroclear, vilket tyder på en god riskspridning. Dessutom har gemene ägare hos Avanza inte investerat särdeles mycket pengar, varken i förhållande till snitt- eller medianportföljen, vilket är en viktig detalj.

Låt oss hoppas att vi kollektivt lärt oss något av den senaste tidens turbulens i småspararfavoriter!