Morrow bank omfattas av den norska Bankenes sikringsfond som är motsvarigheten till den svenska Riksgäldens insättningsgaranti. Det kan vara bra att veta att denna gäller upp till 2 miljoner NOK per insättare, till skillnad från i Sverige som gäller summor upp till 1 050 000 kr per person och institut.