Hej! Det finns inget typ av branschgemensamt standardiserat dokument som skickas till en privatperson när en överföring mellan två banker ägt rum. Däremot kan du logga in på respektive bank och se kontohistorik och transaktionsrapporter vilka ju är elektroniska bevis. Tänk på att överföringen mellan banker tar någon dag i anspråk.