Hej! Inkomstbasbeloppet mäter den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige, och det stämmer att om din lön över tid utvecklas långsammare än andra svenskars inkomster kommer det så småningom att synas i pensionskuvertet. Den effekten blir allra tydligast för den som har tjänstepension och som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp (ungefär 47 600 kr/mån år 2024) och sedan hamnar under den gränsen. Att under några enstaka år då och då inte ha en löneutveckling som hänger med inkomstbasbeloppet är ingen fara, men över tid gäller en enkel tumregel: Ju högre lön du har, desto högre kommer din pension att bli.