De rörliga räntorna kommer att sänkas parallellt med att Riksbanken sänker styrräntan, men eftersom rörlig ränta i praktiken innebär en bindningstid om tre månader kan det upplevas som att bankerna inte är helt synkroniserade med Riksbanken.

Räntor med längre bindningstid påverkas inte nämnvärt av Riksbankens åtgärder utan speglar snarare förväntningar på vad Riksbanken bedöms göra på sikt.