Hej! Ja, värdepappersförluster kan kvittas mot värdepappersvinster fullt ut till 100 procent. Men du kan även kvitta mot andra tillgångsslag som inte är marknadsnoterade värdepapper, men då får förlusten bara dras av till 70 procent. Det kan exempelvis gälla en vinst från fastighetsförsäljning.