Hej! Börja med att titta på ditt lönebesked, allt fler arbetsgivare har börjat visa inbetalningar till tjänstepensionen där. Ett annat sätt är att logga in på den valcentral som du tillhör (prata med den som betalar ut din lön om du är osäker på vad din valcentral heter.) Beroende på vilken typ av tjänstepension du har kan du i de flesta fall se arbetsgivarens inbetalningar där, och valcentralen skickar också ut ett årligt värdebesked där inbetalningarna syns. Utöver tjänstepensionen gör arbetsgivaren också inbetalningar till den allmänna pensionen. De pengarna ser du i det orange kuvertet eller genom att logga in hos Pensionsmyndigheten.