När du handlar något initierar du som köpare en betalning genom att instruera din bank att föra över ett belopp till säljaren – denna summa syns direkt på det konto ditt kort är kopplat till. Din bank måste då på något sätt föra över pengar till säljarens bank. Vanligtvis sker informationsutväxlingen mellan bankerna genom en så kallad clearingorganisation som behandlar informationen och förmedlar den mellan bankerna. Din bank sänder därför en betalningsinformation till clearingorganisationen. Detta underlättar för bankerna eftersom de förmedlar ett stort antal betalningar och annars skulle behöva utväxla information med ett stort antal aktörer. När informationen behandlats sänds instruktioner till ett avvecklingssystem där de båda bankerna har konton och där den slutliga överföringen av pengar mellan köparens bank och säljarens bank sker. Avvecklingssystemet i Sverige heter RIX och är Riksbankens avvecklingssystem där alla banker har konton. En bekräftelse på överföringen sänds till säljarens bank via clearingorganisationen varefter säljarens bank krediterar säljarens konto och meddelar denna att pengarna mottagits. Denna
process ger vanligtvis upphov till ett tidsglapp där säljaren inte har pengarna på sitt konto förrän exempelvis dagen efter det att betalningen initierades. Ytterligare en faktor är att olika banker har olika bryttider, det betyder att du ska genomfört en betalning innan ett visst klockslag för att det ska synas på kontot samma dag. Ofta sker inte heller transaktioner på helgerna eller bankhelger som det kallas. Lägg därtill kravet på bankerna att kontrollera olika överföringar och transaktioner med syftet att motverka kriminell aktivitet vilket kan försena en betalning ytterligare.

När förhållandet är omvänt. Dvs att du ska få tillbaka pengar så är det du som hamnar på mottagarsidan och upplever fördröjningen.

I maj 2022 kompletterade Riksbankens dagens RIX med en ny tjänst, RIX-INST, som gör att betalningar kan avvecklas mellan banker i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Förhoppningsvis ska det påskynda processen ytterligare så att eftersläpningarna blir kortare i framtiden.