Hej! I dagsläget säger regelverket att du själv ska finansiera kontantinsatsen, som är minst 15 procent av köpeskillingen för bostaden. Kontantinsatsen kan du inte finansiera med ett bostadslån från banken.

Men det går att ta ett separat privatlån för att täcka kontantinsatsen. Det är dock förenat med hög risk utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Privatlån, särskilt lån utan säkerhet, har ofta höga räntor och kan leda till mycket stora boendekostnader.

Noteras kan att det inte är säkert att du får bolånet beviljat av banken om du också har ett separat privatlån. Banken beaktar alla dina lån när den bedömer din ekonomiska situation och möjlighet att betala tillbaka bolånet.