Så som förslaget från regeringen ser ut nu ska utfasningen inte bara gälla nya lån, utan på alla lån utan säkerheter. Med det avses så kallade konsumtionslån, men också värdepappersbelåning. Ränteavdraget för bilar, båtar och – viktigast – bostäder ska kvarstå i sin nuvarande form.