Vill du ha hjälp? Ring oss! 08-5000 2000

Hemmets värde - lösöre/försäkringsbelopp

Ingen vill väl tänka tanken att råka ut för ett inbrott eller en eldsvåda. Men om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att vara rätt försäkrad för att åtminstone mildra den ekonomiska skadan.

 

Fullvärde

I en villahemförsäkring är villan i normalfallet alltid försäkrad till så kallat fullvärde. Det innebär att huset värderas till marknadsvärdet vid tillfället för skadan. Har du ett gammalt hus kan det förekomma att försäkringsbolaget väljer så kallad första risk, det vill säga sätter ett visst försäkringsbelopp som maxvärde på huset.

 

Lösöre / försäkringsbelopp

En annan viktig del är ditt bohag, ditt lösöre, och här är det viktigt att du själv ser till att du har en tillräckligt omfattande försäkring som motsvarar värdet på ditt lösöre. Om du har haft samma försäkringsbelopp under flera år kan det vara klokt att kontrollera om det verkligen täcker hela bohagets värde.

 

Exempel: Ditt hem är värt 300 000 kr men försäkringsbeloppet är bara satt till 150 000 kr, alltså halva värdet. Det betyder att om du får inbrott och blir av med tv:n så anses denna bara vara försäkrad till hälften. Du får därmed enbart ersättning för halva värdet vid skadetillfället.

 

Däremot fungerar det inte på motsvarande sätt om du skulle vara överförsäkrad. Du kan nämligen aldrig tjäna på en skada.

 

Värdera bostaden

Hur värderar man då sin bostad? Du kan enbart få ersättning för materiella värden aldrig för emotionella, till exempel saker som du är särskilt fäst vid. En del försäkringsbolag använder sig av så kallat fullvärde även på hemförsäkringen. I praktiken innebär detta att premien inte varierar utifrån försäkringsbeloppet som är fast. Detta fullvärdesbelopp kan variera mellan bolagen men är vanligtvis väl tilltaget för att passa de flesta hem. Har du ett hem som är extra värdefullt bör du verifiera att det inte överstiger försäkringsbeloppet med försäkringsbolaget. Om du själv skall ange ett försäkringsbelopp kan följande tabell från Konsumenternas försäkringsbyrå fungera som riktmärke.

 

OBS! Använd inte denna tabell som enda beräkningsgrund, bara som en tumregel.

 

Vardagsrum (Möbler, TV etc.)                         170 000 kronor
Kök (husgeråd, möbler)                                   50 000 kronor
Sovrum vuxna, exkl kläder                              35 000 kronor
Sovrum barn och tonåringar, exkl kläder         30 000 kronor
Kläder för en vuxen                                         45 000 kronor
Kläder för barn eller tonåring                           30 000 kronor
Källare                                                              35 000 kronor
Vind                                                                  35 000 kronor 

 

Beräkningarna är gjorda på ett bohag som består av en blandning av gammalt och nytt. Prisnivån avser 2015.

 

Aktsamhetskrav

Försäkringsbolagen har rätt att göra avdrag på ersättningen om du inte följt de krav på aktsamhet som står inskrivna i försäkringsvillkoren, till exempel slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Avdragets storlek varierar beroende på graden av oaktsamhet. Grundregeln är att agera efter sunt förnuft. Håll reda på dina nycklar, inte lämna dem i närheten av bostaden eller förse dem med namn och adress. Om du misstänker är dina nycklar hamnat i orätta händer är du skyldig att snarast byta lås.

 

Särskilda aktsamhetskrav råder för stöldbegärlig egendom som medförs utanförs bostaden. Exempel på sådan utgör antikviteter, konstverk, äkta mattor, pälsar, kameror, musikinstrument, radio- och TV-apparater, datorer, smycken, vapen samt vin och sprit.

 

Obs! Försäkringen gäller inte för stöldbegärlig egendom som förvaras i vinds- eller källarkontor i flerfamiljshus.

 

Allmänt om ersättning

Bolagen har rätt att avgöra om skadad egendom skall ersättas kontant, repareras eller ersättas med ett likvärdigt föremål. Vid förlust av dyrbarare föremål är det viktigt att du kan styrka dels att du verkligen ägt föremålet, dels dess värde. Kravet ökar ju högre värde föremålet har. Behöver du hjälp med värderingsintyg, kontakta Handelskammaren eller annan fackman.

 

Om du fått ut ersättning för ett föremål som senare kommer till rätta tillhör det försäkringsbolaget. Vill du behålla föremålet måste du lämna tillbaka den ersättning du fått.

 

Jämför hemförsäkring

 

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Mercedes-benz a 180 d
  • Lägst årskostnad 9 288 kr
  • Högst årskostnad 17 784 kr
  • Att spara 8 496 kr

Jämför här

Senaste från Expertpanelen
2020-04-09

Fråga: Hur beräknar man värdet av det man har i sin bostad?

Läs mer här

Nyheter för din plånbok
Regeringen gör det lättare att få a-kassa
Regeringen gör det lättare att få a-kassa
Alla kan slippa amorteringskravet på bolån
Alla kan slippa amorteringskravet på bolån
Så kan du spara under oroliga tider – tipsen för din ålder
Så kan du spara under oroliga tider – tipsen för din ålder

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.