Är det bra att löneväxla?

Patrick Siegbahn
Patrick Siegbahn
8 minuters läsning
Är det bra att löneväxla?

Löneväxling innebär att du ber din arbetsgivare sänka din lön för att istället ge dig mer pengar i tjänstepension. Det här är bara smart om du har en lön en bit över 47 000 kr/månad, men har du det är löneväxling oftast det bästa sättet att spara extra till pensionen.

Vad är löneväxling?
Löneväxling innebär att du avstår lön och istället får mer tjänstepension. Arbetsgivare måste inte erbjuda löneväxling, men de flesta gör det. I många fall går pensionen in till samma ställe som den vanliga tjänstepensionen, men det förekommer också att arbetsgivare har tecknat separata avtal för löneväxling. Tyvärr innebär det senare ofta högre avgifter för de anställda.

Fördelarna

Det finns tre anledningar till att det kan löna sig att löneväxla:

 1. Lägre marginalskatt. Den viktigaste anledningen till att det lönar sig för många höginkomsttagare att löneväxla är att man sannolikt kommer att ha lägre inkomst som pensionär. Eftersom vi har högre procentuell skatt för höginkomsttagare kan det löna sig om man alltså skjuter på skatten till senare när man som pensionär kanske slipper betala statlig skatt. Det finns inget självändamål i att skjuta på att betala skatt, men 30% skatt som pensionär är mycket bättre än 50% skatt nu. Undantaget kan vara om du har hög lön och så bra pension att du kommer att komma över gränsen för statlig inkomstskatt som pensionär också.
   
 2. Lägre arbetsgivaravgift. Din arbetsgivare tjänar också på att du löneväxlar. Om du tar ut lön så betalar de arbetsgivaravgifter på c:a 31%, men om du istället sätter av pengarna till pension så behöver din arbetsgivare bara betala c:a 24%. De flesta arbetsgivare väljer att ge mellanskillnaden till den som löneväxlar och i så fall blir det istället du som får 5,8%* mer.
   
 3. Lägre årlig skatt på de pengar du har sparat ihop. Oavsett om du har ditt sparande i en tjänstepension eller i ett Investeringssparkonto betalar du en liten skatt varje år baserad på hur mycket pengar du har. Den här skatten är mindre än hälften så stor för pensionssparande. För en ung person med lång sparhorisont kan detta få en stor betydelse.

Det är punkt 1 som kan ge de allra största vinsterna, men punkt 2 och 3 tillsammans gör att det ändå oftast är något bättre att löneväxla än att spara privat. 

Grundregeln är därför att om du ändå ska spara extra till pensionen och har en lön en bit över 47 000 kr/månad är löneväxling den bästa sparformen.

Nackdelarna

 • Håll dig över taket! Om du löneväxlar blir själva lönen lägre. Har du en normal lön innebär det att du också får mindre pengar avsatta till den allmänna pensionen eftersom den avsättningen är baserad på lönen. Då blir det inte alls en bra idé.
   
 • Det finns dock ett tak för avsättningar till den allmänna pensionen som för 2022 ligger på 47 748 kronor per månad. Är du över den gränsen så försvinner därför det argumentet. Den här gränsen ligger också nära gränsen för när du börjar betala statlig inkomstskatt som för 2022 ligger på c:a 46 000 kr och som gör det mindre förmånligt att ta ut mer lön nu. Den gränsen är också relevant, men det är två olika gränser det rör sig om.

  Se därför till att du aldrig löneväxlar så att du får mindre lön än 47 000 kr/månad!
   
 • Ifall du tar tjänstledigt, byter jobb, etc bör du också tänka på att brytpunkten egentligen är på årsbasis (och är 572 970 kr). År när du inte jobbar med full inkomst hela året behöver du därför vara extra försiktig med att löneväxla. 
   
 • Pengarna du löneväxlar kan du inte röra förrän du går i pension. För vissa med dålig disciplin är det här en fördel men för den som försöker ta sig in på bostadsmarknaden eller är högt belånad kan det vara extra viktigt att ha pengar här och nu och inte i framtiden.
   
 • Se upp för avgifterna! Enligt Alectas rapport om löneväxling är det vanligt att arbetsgivare tagit hjälp av försäkringsförmedlare och att löneväxlade pengar inte läggs inom samma sparande som din tjänstepension. Detta brukar innebära ett sparande med en försäkringsavgift, fonder med högre avgifter och säljare som driver på i en dyr riktning. Därför är det viktigt att vara noga med var dina löneväxlade pengar landar. Fråga först!
   
 • Lägre sjukpension. Inom det vanligaste pensionsavtalet ITP ingår en kompletterande sjukförsäkring som ger dig en extra lön ovanpå ersättningen från Försäkringskassan. Ersättningen baseras på din lön efter löneväxlingen. Du får alltså lite mindre pengar om du blir sjuk om du löneväxlar. Snittsvensken är sjuk 4 procent av arbetsdagarna och får då 20% lägre ersättning. Avrundat uppåt betyder det en nackdel på 1 procent av det löneväxlade beloppet. Om du inte tillhör ITP kan det vara så att sjukförsäkringen baseras på din ordinarie lön och då gäller inte den här punkten för dig.
   
 • Lägre inkomstförsäkring. Om du har en inkomstförsäkring genom facket som ger dig ersättning för löner över a-kassans nivåer så baseras även dem på din lön efter löneväxlingen.
   

Att tänka på

 1. Andra saker som baseras på lön. Om du får bonus i procent av din lön, en föräldralön eller helt enkelt löneförhöjning i procent av din lön så gäller det att du och arbetsgivaren hela tiden pratar om din lön före löneväxlingen för att du inte skall missgynnas på dessa områden.
   
 2. Gemensamma pengar blir privata, eller inte. När du löneväxlar flyttar du pengar från ditt lönekonto till din tjänstepension. Vid en separation med en eventuell partner så anses tjänstepensioner i normala fall inte vara föremål för bodelning. Om du löneväxlar missgynnar du således din partner. Detta kan man kompensera för på olika sätt genom äktenskapsförord. I andra fall kan löneväxlingen visst bli föremål för bodelning. Eftersom pengarna inte går att komma åt kan du vid separation behöva sälja ett boende eller ta ett lån för att täcka eventuell skuld till partnern.


Så gör du

För att komma igång med löneväxling behöver du prata med din arbetsgivare, förmodligen någon på HR- eller ekonomiavdelningen. Jobbar du på en liten arbetsplats så är det inte helt säkert att de har rutiner för detta.

Behöver du spara till pensionen?

Innan du börjar löneväxla bör du förstås också fundera på om det över huvud taget är pensionen du ska spara till. Det är förstås aldrig dåligt med mer pension och det finns absolut pensionärer som verkligen ångrar att de inte har sparat mer, men det finns också situationer där det är viktigare att spara till andra saker och ibland tycker vi att finansbranschen skräms lite väl mycket.

Här har vi sammanställt 5 anledningar att vara orolig för pensionen. Fallet du inte in under någon av dem så behöver du åtminstone inte vara särskilt orolig.

Om du vill ha mer pension tycker vi också att du ska börja med att se över din redan intjänade pension. Särskilt för dig som har långt till pensionen kan det göra lika stor skillnad att se till att dina pensionspengar ligger i aktiemarknaden och att du undviker onödiga försäkrings– och fondavgifter som att spara ett par tusenlappar extra i månaden.

Ett vanligt feltänk med uppskjuten skatt

Avslutningsvis vill vi bemöta ett vanligt förekommande argument för löneväxling som helt enkelt inte håller. En del beskriver det som en otrolig fördel att du skjuter fram att betala skatten. Det kan det vara om du får lägre skatt som pensionär än vad du skulle ha betalat idag, men betalar du samma skattesats spelar det ingen roll. Det ser mer ut längs vägen, men blir inte mer i slutändan.

Det här är inte konstigare än att 2*5 är samma sak som 5*2. Om du betalar 30% skatt både nu och som pensionär och vi räknar med att pengarna kommer att fyrdubblas** så får du INSATT BELOPP * (1-0,3) * 4 om du betalar skatten nu och INSATT BELOPP * 4 * (1-0,3) om du betalar den sedan. Det blir förstås samma sak. 

* Så mycket mer får du i procent: (100+31,42)/(100+24,26)-100=5,76. Arbetsgivaravgiften är 31,42% och den särskilda löneskatten som din arbetsgivare betalar för tjänstepensionsavsättningar är 24,26%.

** För rätt placerade pengarna i aktiemarknaden som har låga avgifter kan du räkna med att det tar 20-30 år att fyrdubbla pengarna.

Aktuella sparkontoräntor

Här kan du hitta det bästa sparkontot. Jämför sparräntor och se var du får den högsta räntan.

Sparbelopp
kr

Genom att du anger ditt sparbelopp kan vi hjälpa dig att bara visa relevanta bolag.
Genom att du anger ditt sparbelopp kan vi hjälpa dig att bara visa relevanta bolag.

Samtliga banker och inlåningsföretag omfattas av insättningsgaranti.

Observera att insättningsgarantin kan komma att gälla i annat land. Läs mer genom att trycka på informationsknappen.

Bolag
Rörlig
3 mån
6 mån
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
 
 
Nordiska
Nordiska

Nordiska

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer Open In New icon
3,85 % 4,10 % - 4,05 - 4,20 % 4,00 % 3,80 % 3,65 % 3,65 %
Läs mer Chevron Right icon
Landshypotek Bank
Landshypotek Bank

Landshypotek Bank

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Läs mer Open In New icon
3,75 % - - - - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Erik Penser Bank
Erik Penser Bank

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Läs mer Open In New icon
2,30 % 4,10 % 4,15 % 4,05 % 2,95 % - - -
Erik Penser Bank

Erik Penser Bank

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Läs mer Chevron Right icon
Mangold
Mangold

Mangold

Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer Open In New icon
4,00 % - - - - - - -
Mangold

Mangold

Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.

Läs mer Chevron Right icon
Marginalen
Marginalen

Marginalen

Marginalen erbjuder dig en hög ränta som gäller från första kronan utan att du behöver binda ditt kapital. Våra konton har inga avgifter och vi omfattas självklart av insättningsgarantin. Välkommen till Marginalen!

Läs mer Open In New icon
3,35 % 4,05 % 4,10 % 4,20 % 4,00 % 4,00 % - 4,00 %
Läs mer Chevron Right icon
TF Bank
TF Bank

TF Bank

Att spara hos TF Bank är ett klokt val. Vi ger dig en av marknadens bästa ränta från första kronan. Du binder inte dina pengar och du har två avgiftsfria uttag per år. Kontot omfattas av statlig insättningsgaranti & du kan spara upp till 1 miljon kronor.

Läs mer Open In New icon
0,25 - 3,65 % - - 0,50 % - - - -
Läs mer Chevron Right icon
SevenDay Bank
SevenDay Bank

SevenDay Bank

Spara med hög ränta och på det sätt som passar dig bäst. Välj helt fria uttag eller bind ditt sparande. Oavsett hur du sparar kan du kostnadsfritt ta ut din intjänade ränta varje månad. Vårt sparkonto utsågs till Årets Konto 2015 av Privata Affärer.

Läs mer Open In New icon
3,70 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 3,55 % 3,55 % - -
Läs mer Chevron Right icon
Multitude Bank
Multitude Bank

Multitude Bank

Multitude Bank erbjuder Sparkonton och Fasträntekonto med attraktiv ränta utan avgifter. Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vår Sparkonto ger bra ränta utan att du behöver binda ditt kapital.

Läs mer Open In New icon
3,70 % 4,00 % 4,05 % 4,20 % 4,10 % 4,10 % - -
Multitude Bank

Multitude Bank

Malta Depositor Compensation Scheme garanterar ditt insatta kapital och upplupna räntor hos Multitude Bank upp till €100 000.

Läs mer Chevron Right icon
Qliro
Qliro

Qliro

Med Qliro sparar du tryggt i en takt som passar dig. Du kommer enkelt igång med BankID och kan sedan välja ett sparande som passar just dig. Självklart sparar du alltid till en bra ränta. Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin

Läs mer Open In New icon
3,40 % 4,20 % 4,25 % 4,05 % - - - -
Läs mer Chevron Right icon
HoistSpar
HoistSpar

HoistSpar

Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer Open In New icon
3,50 % - - 4,05 % 3,85 % 3,50 % - -
Läs mer Chevron Right icon
BIGBANK
BIGBANK

BIGBANK

Bigbank erbjuder tryggt, enkelt och säkert sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti.

Läs mer Open In New icon
- - 3,60 % 3,80 % 3,60 % 3,60 % 3,60 % 3,60 %
BIGBANK

BIGBANK

BIGBANK är medlem i Estlands garantisystem Garantifonden. Fonden är en offentligrättslig aktör vars viktigaste uppgift är att garantera de tillgångar som kunderna har placerat och öka finansieringsbranschens stabilitet och tillförlitlighet.

Garantisystemet baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar (ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG) och den estniska lagen om garantifonden. Det här systemet garanterar till hundra procent även svenska insättningar hos BIGBANK och upplupna räntor upp till 100 000 euro.

Mer information om Garantifonden och garantisystemet finns på Estlands Garantifonds webbplats www.tf.ee

Det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över bankens filial ligger hos Estlands tillsynsmyndighet som bl.a. övervakar bankens soliditet. BIGBANK svenska verksamhet står även under Finansinspektionens tillsyn.

Mer information finns på FI webbplats www.fi.se

Läs mer Chevron Right icon
Serafim Finans
Serafim Finans

Serafim Finans

Ingen öppningsavgift eller årsavgift. Spara på det sätt som passar dig bäst, antingen med helt fria uttag eller med en bindningstid upp till tre år. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin som innebär ett tryggt och säkert sparande.

Läs mer Open In New icon
3,95 % - - 4,15 % - 3,60 % - -
Läs mer Chevron Right icon
Coop Spara
Coop Spara

Coop Spara

Coop Spara erbjuder ett flexibelt sparkonto utan avgifter med insättningsgaranti och bjussig ränta. Välj detta sparkonto när du vill se dina pengar växa och samtidigt ha fria uttag. Öppna konto redan idag, logga in för att göra insättningar och uttag.

Läs mer Open In New icon
3,85 % - - - - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Nstart
Nstart

Nstart

- - - 0,00 % - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Carnegie
Carnegie

Carnegie

Carnegie erbjuder ett flexibelt sparkonto med bra ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Läs mer Open In New icon
3,85 % - - - - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Lea Bank ASA
Lea Bank ASA
3,90 % - - - - - - -
Lea Bank ASA

Lea Bank ASA

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Utbetalning 31 dagar från begärt uttag.

Borgo
Borgo
3,90 % 4,20 % 4,25 % 4,30 % 4,20 % 4,00 % - -
Bank Norwegian
Bank Norwegian
3,60 % - - - - - - -
Bank Norwegian

Bank Norwegian

Insättningar i Bank Norwegian, en del av NOBA Bank Group AB (publ), omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin täcker för närvarande upp till 100 000 euro / 1 050 000 SEK per kund och institut. Skulle du ha mer än ett konto hos NOBA Bank Group AB (publ), läggs beloppen samman och garanteras upp till ett maximalt skyddsbelopp om 100 000 euro / 1 050 000 SEK.

Brocc Finance
Brocc Finance
3,80 % 4,30 % - - 4,30 % 4,30 % - -
Nordax Bank
Nordax Bank
3,50 % - - 4,20 % 3,90 % - - -
Collector sparkonto
Collector sparkonto
3,75 - 3,85 % 4,10 % 4,15 % 4,30 % 3,40 % - - -
Avanza Bank
Avanza Bank
3,50 % - - - - - - -
Avida Finans
Avida Finans
3,85 % - - - - - - -
Aros Kapital
Aros Kapital
3,45 % 3,70 % 3,85 % 4,25 % - - - -
Ikano Bank
Ikano Bank
3,25 - 3,65 % - - 4,20 % 3,85 % - - 3,75 %
Instabank
Instabank
0,00 - 0,55 % - - - - - - -
PayEx Sverige
PayEx Sverige
- - - 0,25 % 0,00 % - - -
Resurs Bank
Resurs Bank
3,85 % - - - - - - -
Nordea
Nordea
1,70 - 2,25 % 3,80 % 3,80 % 3,95 % 3,80 % - - -
SEB
SEB
2,00 % 3,55 % 3,65 % 3,99 % 3,85 % 3,75 % 3,70 % 3,71 %
Swedbank
Swedbank
1,85 - 2,30 % 3,80 % 3,80 % 3,95 % 3,72 % 3,66 % 3,56 % 3,51 %
Nordnet
Nordnet
3,60 % - - - - - - -
Skandia
Skandia
3,50 % 4,10 % - 3,90 % - - - -
Danske Bank
Danske Bank
1,20 - 2,75 % 3,55 % 3,65 % 4,00 % 3,80 % 3,60 % - 3,50 %
Danske Bank

Danske Bank

Sparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla.

Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
3,70 - 3,85 % - - - - - - -
Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank

Som filial till en norsk bank så lyder Santander Consumer Bank under den norska insättningsgarantin (Bankenes Sikringsfond) som täcker belopp upp till motsvarande 100 000 euro.
Utbetalning sker inom 1–2 dygn.

* Utbetalning görs 31 dagar från begäran om uttag.

PRA Spar
PRA Spar
3,80 % - - - - - - -
Svea Bank
Svea Bank
3,75 % 4,20 % 4,25 % 4,20 % 3,55 % 3,50 % - -
Handelsbanken
Handelsbanken
2,00 - 3,40 % 3,85 % 3,70 % 3,92 % 3,83 % 3,81 % - 3,82 %
Lantmännen Finans
Lantmännen Finans
3,50 % - - - - - - -
Morrow Bank
Morrow Bank
4,10 % - - - - - - -
Morrow Bank

Morrow Bank

Morrow Bank är en norsk bank som erbjuder konsumentkredit- och refinansieringstjänster utan säkerhet och på gynnsamma villkor. Morrow Bank grundades 2014 med koncession från finansinspektionen.
 
Som en norsk affärsbank är Morrow Bank medlem i norska Bankenes sikringsfond (Bankgarantifonden). Svenska insättningar upp till motsvarande 100 000 EUR per kundrelation täcks av insättningsgarantin från Bankgarantifonden.

Här redovisar Morrow Bank sin effektiva ränta.

Volvofinans Bank
Volvofinans Bank
3,65 % - - - - - - -
Bluestep Bank
Bluestep Bank
0,45 - 3,52 % 3,95 % 4,00 % 4,10 % 3,00 % 3,00 % - 3,00 %
Rocker
Rocker
0,50 - 2,50 % - - - - - - -
Rocker

Rocker

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Rocker sparkonto är en sparprodukt av Erik Penser Bank. Skulle du ha två eller fler konton hos både Rocker och Erik Penser Bank läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Lunar
Lunar
3,75 % - - - - - - -
Lunar

Lunar

Dina pengar omfattas av den statliga insättningsgarantin (Indskydergarantifonden på danska) upp till 100.000 EUR (ca 1.000.000 SEK).

Klarna
Klarna
3,30 % - 4,00 % 4,35 % 4,15 % 4,25 % 4,15 % -
Northmill Bank
Northmill Bank
3,75 % 4,25 % 4,30 % 4,05 % 3,55 % - - -
Moank
Moank
3,75 % - - - - - - -
SBAB Bank
SBAB Bank
3,65 % - - - - - - -

Inga sökresultat, prova att ändra filtreringen

Övrig information

Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonton där fler parametrar visas.

För bundna räntor visas den fasta räntan under perioden. Den effektiva årsräntan blir normalt lägre eftersom kapitalet för de flesta konton kapitaliseras efter löptidens slut.

När du väljer sparkonto tänk på att inte bara jämföra räntan. Om du vill kunna ta ut pengarna när du vill utan avgifter bör du välja ett konto med fria uttag. Om du vill vara säker bör du även välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin handhas av Riksgälden och täcker belopp upp till 1 050 000 kr per kund. Tänk på att om du väljer ett konto utan insättningsgaranti har du inte detta skydd.

Patrick Siegbahn

Om skribenten

Patrick Siegbahn, Placeringsrådgivare Småspararguiden

Patrick Siegbahn är placeringsrådgivare och grävande konsumentaktivist på den oberoende rådgivningstjänsten Småspararguiden. Patrick har en bakgrund på som analytiker på hedgefond och riskexpert på Finansinspektionen. Han brinner för konsumentfrågor, är känd för att ha avslöjat skandalbolaget Allra och har fått utmärkelsen Blåslampan av Sveriges Konsumenter och Råd & Rön.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Rekordhöga elpriser i december, 85 % valde rörliga avtal och el-bidrag på g

1 minuts läsning

Månadsmedelpriserna slog rekord i december för samtliga svenska elområden.  För elområde 1 (Luleå) och elområde 2 (Sundsvall), så steg medelpriset från 43,9 öre per kWh i november till 66,7 öre per kWh i december.   ...

Föregående artikel
Detta bör en budget innehålla
3 minuters läsning