Effekttariffer på el - vad är det?

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Effekttariffer på el - vad är det?

Flera elhandelsbolag har infört effekttariffer och “effekt” är ett begrepp som allt fler hushåll behöver förhålla sig till. På din faktura kan det nämligen finnas en post som heter effekttariff.

Allt vanligare med effekttariffer för hushåll

“Många stora industrikunder, med en säkring över 80 ampere, har haft den här typen av tariffer under lång tid, men nu blir det allt vanligare att elnätsföretagen inför effekttariffer även för hushållskunder”, säger Johan Carlsson, jurist på Ei.

Dagens elnät räcker inte till

I takt med att städer byggs ut, industrier blir mer elintensiva och elbilar vanligare räcker inte riktigt elnäten till för att leverera den el som behövs i varje given stund, skriver Energimarknadsinspektionen. En lösning är att bygga ut elnäten, men det tar tid och är kostsamt. En annan lösning är att utnyttja elnäten på ett mer effektivt sätt. Genom att jämna ut belastningen med lägre effekttoppar finns möjlighet att ansluta fler kunder i det befintliga nätet. Och det är här som effekttariffer kommer in i bilden.

Effekt - den mängd el som används på en och samma gång

Effekt kan lite förenklat förklaras som den mängd el som används på en och samma gång. Ett exempel är när du laddar din elbil. Laddar du den snabbt krävs en hög effekt. Laddar du under en längre tid är effektuttaget lägre. Energiförbrukningen är densamma i båda exemplen.

Tarifferna från elbolagen

Det finns olika sätt som elbolagen utformar sina effekttariffer. Skillnaden mellan de olika sätten är att man tittar antingen på elnätets maxbelasning eller kundens maxbelastning när man bestämmer avgiften.

  • Elnätets maxbelastning. Om det är nätets belastning avgiften baseras på så får kunden betala ett högre pris vid de tidpunkter då elnätet är hårt belastat. Det kan alltså vara dyrare att använda elektriska apparater en vardagsmorgon än att använda dem en helgmorgon, eller under natten.
     
  • Kundens maxbelastning. Om det är kundens maxbelastning avgiften baseras på kan tariffen baseras på den timme under en månad som kunden haft högst effektuttag. Det innebär alltså att om du använder mycket effekt på samma gång blir det dyrare än om du sprider ut din användning. Att ladda elbilen på hög effekt snabbt blir alltså dyrare än att ladda på lägre effekt under längre tid.

“Enligt ellagen måste en tariff vara kostnadsriktig, och det kan sägas stämma in på båda dessa varianter eftersom kunden genom sitt agerande i båda fallen bidrar till de kostnader som de orsakar i nätet”, säger Jens Lundgren, biträdande chefsekonom på Ei.

Men, skriver Energimarknadsinspektionen, utifrån ekonomisk teori är alternativet att utforma tariffen baserat på nätets maxbelastning mer korrekt. Det är nätets dimensionering och maxbelastning som avgör hur mycket nätet kostar. Om kunden använder all sin el under timmar som nätet inte är hårt belastat bidrar kunden mycket lite till kostnaderna.

Ta reda på om ditt elnätsbolag tillämpar effekttariff

Ett tips till dig är alltså att ta reda på om ditt elnätsbolag tillämpar någon typ av effekttariff och i så fall vilken. Det kan också vara bra att sätta sig in i hur hushållets effektuttag ser ut och vilka prylar i hemmet som kräver hög effekt. På så sätt kan du anpassa din elanvändning utifrån vad som är bäst för ditt hushåll.

“Många elnät som vi har idag är helt enkelt inte dimensionerade för den utveckling som skett de senaste åren och den efterfrågan som finns idag och då behövs sätt att jämna ut förbrukningen för att förhindra effektbrist. Nättariffers utformning är en del av lösningen. Vi tar nu fram regler för hur överföringstariffer ska vara utformade i framtiden för att bäst uppfylla sitt syfte, men vår ambition är inte att detaljstyra eftersom olika nät har olika förutsättningar”, säger Johan Carlsson.

Läst klart? Dags att jämföra elavtal!

Ange ditt postnummer nedan och hitta ett bra elavtal.

123 45

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Bolån efter 55

3 minuters läsning

Att ta ett nytt lån som pensionär är inte alltid enkelt. Givetvis bedöms din ekonomi på samma sätt som för en yngre person, men pensionsinkomsterna är ofta lägre än inkomst av arbete och det kan därför bli svårt att bli beviljad ...

Föregående artikel
Kör du verkligen bil bättre än genomsnittet?
2 minuters läsning